Naše aktivity můžete podpořit osobní pomocí nebo finančním darem na č. účtu 2700912931/2010 vedeném u Fio banky